Galicia. Convocatoria Oposiciones 2017. Maestros, Secundaria, PTFP y Conservatorios

18 - abril - 2017 Oposiciones en otras Comunidades | Personal Interino

Plazo del 18 de abril al 9 de mayo

 Corpo de mestres: 400 plazas  Corpos de secundaria: 432 plazas  Corpo de Profesorado Técnico de FP: 80 Corpo de música e artes escénicas: 23 plazas
 031 Educación Infantil 50
032 Lingua Estranxeira: Inglés 45
033 Lingua Estranxeira: Francés 20
034 Educación Física 35
035 Música 35
036 Pedagoxía Terapéutica 80
037 Audición e Linguaxe 70
038 Educación Primaria 65
 004 Lingua Castelá e Literatura 50
005 Xeografía e Historia 50
006 Matemáticas 80
007 Física e Química 50
008 Bioloxía e Xeoloxía 30
011 Inglés 50
017 Educación Física 20
053 Lingua Galega e Literatura 50
102 Análise e Química Industrial 15
103 Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal 12
106 Hostalaría e Turismo15
112 Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica 10
 201 Cociña e Pastelaría 10
202 Equipos Electrónicos 18
208 Laboratorio 14
209 Mantemento de Vehículos 18
227 Sistemas e Aplicacións Informáticas 20
 401 Acordeón 2
404 Clarinete 2
414 Guitarra 2
410 Frauta Travesa 1
419 Óboe 1
423 Piano 5
431 Viola 1
433 Violín 2
434 Violoncello 1
460 Linguaxe Musical 6
Acceso do subgrupo A2 ao subgrupo A1 Corpo de profesores de ensino secundario: 108
004 Lingua Castelá e Literatura 12
005 Xeografía e Historia 13
006 Matemáticas 20
007 Física e Química 13
008 Bioloxía e Xeoloxía 9
011 Inglés 12
017 Educación Física 5
053 Lingua Galega e Literatura 12
102 Análise e Química Industrial 3
103 Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal 3
106 Hostalaría e Turismo 3
112 Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica 3